Kvadreringsreglerna

När två likadana parenteser multipliceras, t.ex. (x+2)(x+2)(x+2)(x+2) eller (2x3)(2x3),(2x-3)(2x-3), kan beräkningarna underlättas med de så kallade kvadreringsreglerna. Parenteserna skrivs då som en kvadrerad parentes med två termer: (x+2)2eller(2x3)2. (x+2)^2 \quad \text{eller} \quad (2x-3)^2. Beroende på om det står ett plus- eller minustecken mellan termerna används första eller andra kvadreringsregeln.

Första kvadreringsregeln

Står det ett plustecken mellan termerna i parentesen kan man använda första kvadreringsregeln.

Regel

(a+b)2=a2+2ab+b2(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

Andra kvadreringsregeln

Står det ett minustecken mellan termerna i parentesen kan man använda andra kvadreringsregeln.

Regel

(ab)2=a22ab+b2(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2