Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Kvadreringsreglerna

När två exakt likadana parenteser multipliceras, exempelvis (x+2)(x+2)(x+2)(x+2) eller (3x)(3x),(3-x)(3-x), kan beräkningarna underlättas med de så kallade kvadreringsreglerna. Parenteserna skrivs då som en kvadrerad parentes med två termer: (x+2)(x+2)=(x+2)2(3x)(3x)=(3x)2.\begin{aligned} (x+2)(x+2)&=(x+2)^2 \\ (3-x)(3-x)&=(3-x)^2. \end{aligned} Beroende på om det står ett plus- eller minustecken mellan termerna används första eller andra kvadreringsregeln.

Första kvadreringsregeln

Står det ett plustecken mellan termerna i parentesen kan man använda första kvadreringsregeln.

Regel

(a+b)2=a2+2ab+b2(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

Andra kvadreringsregeln

Står det ett minustecken mellan termerna i parentesen kan man använda andra kvadreringsregeln.

Regel

(ab)2=a22ab+b2(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2