Kvadrat

En kvadrat är en fyrhörning där alla sidor är lika långa och alla vinklar är 9090^\circ.

Wordlist Kvadrat1.svg