Kvadrat- och kubikrot

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Begrepp

Kvadrat- och kubikrot

Om man multiplicerar ett tal med sig självt, t.ex. 33,3\cdot 3, säger man att man beräknar talet i kvadrat, 32=9.3^2 = 9. Om man gör motsatsen, alltså svarar på frågan "Vilket positivt tal multiplicerat med sig självt är lika med 9?9?" säger man att man drar kvadratroten ur 9,9, eller bara roten ur 9.9. För att skriva detta använder man ett rottecken. 9=3. \sqrt{9} = 3. På samma sätt drar man kubikroten, eller tredje roten, ur ett tal om man bestämmer det värde som multiplicerat med sig självt tre gånger blir talet, t.ex. är 83=2, \sqrt[3]{8} = 2, eftersom 23=8.2^3 = 8. Det kan vara svårt att bestämma rötter med huvudräkning eftersom det inte är säkert att de blir snälla heltal, vilket innebär att man kan behöva använda en räknare.

Begrepp

Kvadrat- och kubikrot ur negativa tal

Det finns inga reella tal som upphöjt till 22 blir negativa, vilket innebär att det inte är möjligt att dra kvadratroten ur ett negativt tal. Däremot finns det tal som upphöjt till 33 blir negativa, och därför är det möjligt att dra kubikroten ur negativa tal.
Uppgift

Donald ska bygga ett staket längs med ena sidan av en kvadratisk åker. Om åkerns area är 38903890 m2,^2, hur långt måste staketet vara? Avrunda till hela meter.

Visa lösning Visa lösning


{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
Begrepp

Kvadrat- och kubikrot

Om man multiplicerar ett tal med sig självt, t.ex. 33,3\cdot 3, säger man att man beräknar talet i kvadrat, 32=9.3^2 = 9. Om man gör motsatsen, alltså svarar på frågan "Vilket positivt tal multiplicerat med sig självt är lika med 9?9?" säger man att man drar kvadratroten ur 9,9, eller bara roten ur 9.9. För att skriva detta använder man ett rottecken. 9=3. \sqrt{9} = 3. På samma sätt drar man kubikroten, eller tredje roten, ur ett tal om man bestämmer det värde som multiplicerat med sig självt tre gånger blir talet, t.ex. är 83=2, \sqrt[3]{8} = 2, eftersom 23=8.2^3 = 8. Det kan vara svårt att bestämma rötter med huvudräkning eftersom det inte är säkert att de blir snälla heltal, vilket innebär att man kan behöva använda en räknare.

Begrepp

Kvadrat- och kubikrot ur negativa tal

Det finns inga reella tal som upphöjt till 22 blir negativa, vilket innebär att det inte är möjligt att dra kvadratroten ur ett negativt tal. Däremot finns det tal som upphöjt till 33 blir negativa, och därför är det möjligt att dra kubikroten ur negativa tal.
Uppgift

Donald ska bygga ett staket längs med ena sidan av en kvadratisk åker. Om åkerns area är 38903890 m2,^2, hur långt måste staketet vara? Avrunda till hela meter.

Visa lösning Visa lösning


{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}