Kontinuerlig

Inom matematiken syftar begreppet kontinuerlig på något som är sammanhängande, t.ex. ett intervall mellan två tal där alla tal som finns inom intervallet ingår. Ett kontinuerligt intervall innehåller alltid oändligt många värden. Ett exempel på en sådan talmängd är de reella talen R,\mathbb{R}, som man utan avbrott kan följa längs tallinjen. Begreppet kontinuerlig förekommer ofta i samband med kontinuerliga funktioner.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}