{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Konstant

En konstant är ett fixt värde, till skillnad från variabler. Tal är konstanter, t.ex. 15.15. Vissa konstanter förekommer ofta och har därför egna tecken, t.ex. π\pi. En konstant i ett algebraiskt uttryck brukar kallas konstantterm.

Uttryck med konstant

Begreppet okänd konstant innebär att man vet att något har ett fixt värde men inte vilket. Då används ofta bokstäver som t.ex. aa, bb och cc.