Algebra och icke-linjära ekvationer

Konjugat- och kvadreringsreglerna

Teori