{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Kongruensfall för trianglar

För att avgöra om två trianglar är kongruenta med varandra behöver man inte veta att alla sidor och alla vinklar överensstämmer med varandra. Det finns tre specialfall där det räcker att man känner till en kombination av vinklar och sidor.

Regel

SSS: Trianglar med lika stora sidor är kongruenta
Visa mer

Regel

SVS: Trianglar med två lika sidor och lika stor vinkel mellan dem är kongruenta
Visa mer

Regel

VSV: Trianglar med två lika vinklar och lika stor mellanliggande sida är kongruenta
Visa mer