Kongruens

När geometriska figurer är både likformiga och har samma storlek, dvs. de är kopior av varandra, säger man att de är kongruenta. Så länge dessa kriterier är uppfyllda spelar det ingen roll hur de är utritade.

Tre kongruenta fyrhörningar

Trots att den blå figuren är spegelvänd och den röda har roterats jämfört med den gröna är de kongruenta.

Notation

Kongruens: \cong

När man avgör om trianglar är kongruenta räcker det med att undersöka ett av tre fall.