Komplementvinklar

Två vinklar utgör komplementvinklar om de summeras till 9090^\circ. I figuren nedan är aa och bb alltså komplementvinklar till varandra.

Wordlist Komplementvinklar1.svg