Komplementhändelse

Om händelsen AA är att slå 4:a med en tärning, så är komplementhändelsen AcA^c det som inte sker: att tärningen visar 1, 2, 3, 5 eller 6. Komplementhändelsen är alltså det som måste hända, om händelse A inte inträffar.

Komplementhandelse Wordlist 1.svg