{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Komplementhändelse

Antingen inträffar händelsen A, eller så inträffar dess komplementhändelse AcA^c. Utfallet kan inte vara något annat så den sammanlagda sannolikheten för dessa två händelser är lika med 1.

P(A)+P(Ac)=1P(A)+P(A^c)=1

Exempelvis är sannolikheten att slå 4 med en tärning adderat med sannolikheten för komplementhändelsen lika med P(4:a)+P(inte 4:a)=16+56=1. P(\text{4:a})+P(\text{inte 4:a})=\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{6}=1.