{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Kommutativitet

Addition och multiplikation av tal är kommutativa. Det betyder att det inte spelar någon roll i vilken ordning man utför additionen eller multiplikationen. Man kan alltså ändra ordningen på termerna eller faktorerna utan att ändra värdet. Exempelvis gäller 537=357=753. 5\cdot3\cdot7=3\cdot5\cdot7=7\cdot5\cdot3. Den kommutativa lagen gäller för addition och multiplikation av tal men inte subtraktion eller division.