{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Kolmogorovs andra axiom

Kolmogorovs andra axiom säger att sannolikheten för att ett utfall ligger i utfallsrummet är 11. Om man låter Ω\Omega vara utfallsrummet kan man uttrycka det enligt P(Ω)=1. P\left(\Omega\right)=1. Eftersom utfallsrummet består av alla möjliga utfall måste sannolikheten att något av dem inträffar vara 11.