Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Koefficient

En koefficient är ett tal som står framför en variabel eller en funktion. Nedan visas ett algebraiskt uttryck där variabeltermerna har koefficienterna 22 och -8.\text{-}8.

Uttryck med koefficient och variabel

Koefficienten kan tolkas som "hur många" av en viss term det finns i uttrycket, vilket här är 22 st. x3x^3-termer och -8\text{-}8 st. xx-termer. När koefficienten är 11 brukar man inte skriva ut detta eftersom 1a=a.1\cdot a=a.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}