Teori

Katet

De sidor som bildar den räta vinkeln i en rätvinklig triangel kallas kateter. De är alltid kortare än hypotenusan.

Katet1.svg