Kapitel 4: Sannolikhetslära och statistik

Kapitel

Hur har man bäst chans att vinna i ett spel som enbart beror på slumpen? Sannolikhetslära introducerades på 16001600-talet för att försöka svara på den frågan, och har därefter utvecklats till den gren inom matematiken som handlar om slumpen. Statistik handlar om insamling, analys, presentation och utvärdering av stora mängder information.

Den första halvan av kapitlet handlar om metoder just för att beräkna sannolikheter. I andra halvan undersöks olika typer av diagram och hur man kan genomskåda vilseledande statistik. Genom att känna till vilka metoder man kan använda för att framställa statistik är det mindre risk att bli lurad.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 1c och 1b behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
S1. Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap.
S2. Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
P2. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Delkapitel

4.1 - Sannolikhet
4.2 - Slumpförsök i flera steg
4.3 - Statistik och diagram
4.4 - Granska statistik