{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Kapitel 4: Sannolikhetslära och statistik

Hur har man bäst chans att vinna i ett spel som enbart beror på slumpen? Sannolikhetslära introducerades på 1600-talet för att försöka svara på den frågan, och har därefter utvecklats till den gren inom matematiken som handlar om slumpen. Statistik handlar om insamling, analys, presentation och utvärdering av stora mängder information.

Den första halvan av kapitlet handlar om metoder just för att beräkna sannolikheter. I andra halvan undersöks olika typer av diagram och hur man kan genomskåda vilseledande statistik. Genom att känna till vilka metoder man kan använda för att framställa statistik är det mindre risk att bli lurad.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 1c, 1b och 1a behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
S1. Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och inom vetenskap. (kurs 1bc)
S1. Granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och yrkeslivet. (kurs 1a)
S2. Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
P1. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
P2. (kurs 1bc) / P3. (kurs 1a) Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Delkapitel kurs 1b och 1c

4.1 - Sannolikhet
4.2 - Slumpförsök i flera steg
4.3 - Statistik och diagram
4.4 - Granska statistik

Delkapitel kurs 1a

4.1 - Sannolikhet
4.2 - Slumpförsök i flera steg
4.3 - Träddiagram och komplementhändelser
4.4 - Läges- och spridningsmått
4.5 - Lägesmått med kalkylprogram
4.6 - Tabeller och diagram
4.7 - Granska statistik

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}

close
Community