{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

Programmering i matematik

Med hjälp av dagens kraftulla datorer kan man göra beräkningar och lösa problem som annars hade varit utom räckhåll med traditionella metoder. Men för att utnyttja den här kraften måste man kunna förklara för datorn vad den ska göra. Det gör man med programmering. Det här kapitlet är en introduktion till programmeringsspråket Python och hur man kan använda det som ett verktyg för att lösa matematiska problem.

Kapitlet börjar med träning i att skriva algoritmer för att utföra handlingar och lösa problem. Sedan börjar programmeringen på riktigt med en introduktion till programmeringsmiljön och en genomgång av utskrifter och felmeddelanden. Sedan behandlas hur man använder variabler inom programmering och hur man kan använda dem för att utföra matematiska beräkningar. Sedan kommer villkor som tillåter programmet att göra olika saker beroende på vilka invärden det får. Till slut avslutas kapitlet med loopar, som man kan använda för att upprepa uträkningar och instruktioner.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet i kurs 1c, 2c, 3b och 3c behandlas, helt eller delvis, i kapitlet.
P1. Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

Delkapitel

1 - Algoritmer och programmering
2 - Utskrifter och fel
3 - Variabler i programmering
4 - Räkna med programmering
5 - Villkor
6 - Loopar

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}

close
Community