Kapitel 8: Integraler som modeller

Det finns många användningsområden för integraler och i det här kapitlet tas två av dessa upp: beräkningar av volymer och sannolikheter.

Kapitlet inleds med en genomgång av hur man använder digitala verktyg som grafräknare eller Geogebra för att beräkna integraler. Sedan beskrivs metoder för att beräkna rotationsvolymer, alltså volymer som skapas genom att rotera tvådimensionella figurer runt en symmetriaxel. Den andra halvan av kapitlet går igenom olika sorters sannolikhetsfördelningar, bland annat exponential- och normalfördelningar, samt hur man kan använda integraler och täthetsfunktioner för att beräkna sannolikheter.

Centralt innehåll

Kapitlet behandlar följande delar av det centrala innehållet i kurs 4.
F20. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler inklusive beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning, såväl med som utan numeriska och symbolhanterande verktyg. "
P1. Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

Delkapitel

5.1 - Integraler och digitala verktyg
5.2 - Rotationskroppar
5.3 - Rotationsvolymer
5.4 - Sannolikhetsfördelningar
5.5 - Sannolikheter för normalfördelningar

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}