Kapitel 6: Asymptoter och grafer

Grafer som befinner sig långt från origo liknar ibland räta linjer. Dessa linjer kallas för asymptoter och kan vara vertikala, horisontella eller sneda.

I det här kapitlet visar man hur man använder gränsvärden för att bestämma asymptoter till olika typer av funktioner samt hur man kan använda dem för att skissa grafer.

Centralt innehåll

Dessa punkter i det centrala innehållet för kurs 44 behandlas helt eller delvis i kapitlet.
F18. Skissning av grafer och tillhörande asymptoter utan digitala verktyg.
P1. Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering.

Delkapitel

6.1 - Asymptoter
6.2 - Sneda asymptoter
6.3 - Skissa grafer med hjälp av asymptoter

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}