Kalkylprogram

Ett kalkylprogram är ett digitalt verktyg i form av ett datorprogram som är uppbyggt av celler och är ordnade i rader och kolumner. Cellerna i kolumn A heter A1, A2, A3 osv, i kolumn B heter de B1, B2, B3 osv. I cellerna kan man exempelvis skriva in information och värden man vill analysera eller sammanställa.

Kalkylprogram har vanligen inbyggda funktioner för att hantera stora datamängder, exempelvis om man vill sortera dem eller utföra beräkningar som skulle vara tidskrävande att göra för hand. Summering, beräkning av medelvärde samt ritning av diagram och grafer är några exempel på funktioner som brukar finnas.