{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Jämnt tal

Ett jämnt tal är ett heltal som är delbart med 2,2, till exempel -4, -2, 0, 2, 4 \text{-}4, \ \text{-}2, \ 0, \ 2, \ 4 \, \ldots Man brukar definiera jämna tal som alla tal, n,n, som kan skrivas på formen n=2k,n=2k, där kk är ett heltal.