{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Irrationella tal

Irrationella tal är tal som inte kan skrivas på formen ab\frac{a}{b}, där aa och bb är heltal och b0b\neq0. Ett par exempel är 3, 5,\sqrt{3}, \ \sqrt{5}, \, π\pi och ee. Irrationella tal har en oändlig icke-periodisk decimalutveckling, dvs. det finns inget mönster i decimalerna som upprepar sig.