{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Invers funktion

En invers funktion är en funktion som tar ut en annan. Funktionen f(x)f(x) är den inversa funktionen till g(x)g(x) om f(g(x))=x. f\left(g(x)\right)=x. T.ex. är f(x)=x2f(x)=x^2 och g(x)=xg(x)=\sqrt{x} inversa funktioner eftersom "kvadratroten ur" och "upphöjt till 2" tar ut varandra. Den inversa funktionen till ff brukar skrivas f-1.f^{\text{-}1}. Detta ska inte förväxlas med en potens med exponenten -1.\text{-}1.