Integraltecken

Integraltecknet är det utdragna "S":et i en integral.

Integraltecken

Integrationsgränserna, aa och b,b, placeras under respektive över integraltecknet.