Inspektionsmetoden

Inspektionsmetoden är ett sätt att lösa ekvationer. Om det är svårt att lösa ut xx med balansmetoden, kan man i vissa fall tolka ekvationen och "se" vad lösningen blir. I ekvationen 3x5=93^{x-5}=9 kan man skriva om 99 som 32.3^2.

Inspektionsmetoden68357.svg

För att likheten ska gälla måste det som står i exponenterna vara lika. Då får man den enklare ekvationen x5=2x-5=2, som har roten x=7x=7 och som också löser ursprungsekvationen.