Ett ekvationssystem som har en lösning
Ett ekvationssystem som har inga lösningar
Ett ekvationssystem som har oändligt med lösningar