{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Imagnärdel

Ett komplext tal kan alltid delas upp i en reell och en imaginär del. Imaginärdelen är det reella tal som står framför ii. Trots namnet är alltså imaginärdelen reell.

Imaginardel 12.svg