Icke-reell lösning

Ibland säger man att en ekvation saknar lösningar. Det kan betyda att ekvationen helt saknar lösningar t.ex. 1x=0,\frac{1}{x}=0, men det kan också betyda att det finns lösningar som är icke-reella. Exempelvis har x2=-1x^2=\text{-}1 så kallade imaginära lösningar.