Det här är en översatt version av sidan Grundläggande samband för tiologaritmen *Rules*. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Basic relationships for common logarithms

From the definition of logarithms, you can get two relationships that are quite useful. They can be interpreted as a "common logarithm of" and "ten raised to the power of" cancelling each other out.

Rule

10lg(a)=a10^{\lg(a)}=a

Rule

lg(10a)=a\lg\left(10^a\right)=a