{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Det här är en översatt version av sidan Grundläggande samband för tiologaritmen *Rules*. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Basic rules for base-10 logarithms

Based on the definition of logarithms, there are two relationships that are good to be aware of. These can be used so that the "base-10 logarithms" and "ten to the power of" cancel out each other.

Regel

10lg(a)=a10^{\lg(a)}=a
Visa mer

Regel

lg(10a)=a\lg\left(10^a\right)=a
Visa mer