Grafisk lösning - ekvationssystem

En grafisk lösning till ett ekvationssystem innebär att man ritar systemets ekvationer som grafer och läser av det eller de xx- och yy-värden där graferna skär varandra. Säg att man har ekvationssystemet {2y=62xx=y1.\begin{cases}2y=6-2x \\ x=y-1. \end{cases} Man ska alltså hitta det par av xx- och yy-värden som löser båda ekvationer samtidigt. Det sker i linjernas skärningspunkt.


Börja med att skriva om ekvationerna på kk-form genom att lösa ut yy i vänsterledet: {y=3xy=x+1.\begin{cases}y=3-x \\ y=x+1. \end{cases}

Man kan antingen rita funktionerna för hand eller med en grafritande räknare.

Nu kan man läsa av skärningspunkten.

Graferna skär varandra i punkten (1,2).(1,2). Lösningen till ekvationssystemet är därför {x=1y=2.\begin{cases}x=1 \\ y=2. \end{cases}

Ofta är det praktiskt att använda räknaren för att göra en grafisk lösning.