{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Grafisk lösning

Om en ekvation är svår att lösa algebraiskt, t.ex. 1.5x=3, 1.5^x=3, kan man prova att göra en grafisk lösning. Detta innebär att man ritar ekvationens vänster- och högerled som två separata funktioner och läser av xx-värdet eller xx-värdena där de skär varandra.

Skriv ekvationens vänster- respektive högerled som två separata funktioner: y=1.5xochy=3. y=1.5^x \quad \text{och} \quad y=3.

Rita funktionernas grafer för hand eller på grafräknare.

Lösningen till ekvationen 1.5x=31.5^x=3 får man genom att läsa av xx-värdet för den punkt där graferna skär varandra.

Graferna skär i x2.7,x \approx 2.7, vilket alltså är lösningen till ekvationen 1.5x=3.1.5^x=3. På många grafräknare finns det inbyggda verktyg för att hitta skärningspunkten.