Graf

En graf är ett sätt att beskriva en funktion i ett koordinatsystem. Grafen byggs upp av en mängd punkter som illustrerar funktionen.

Den grafiska framställningen visar inte själva omvandlingsregeln, vilket är en begränsning. Däremot ger den en större överblick av funktionen än formeln då man ser flera par av xx- och yy-värden samtidigt.