Gemensam nämnare

Om man har två eller flera bråk med olika nämnare kan man genom att förlänga eller förkorta se till att bråkens nämnare blir likadana. Man säger då att de har fått gemensam nämnare. Som exempel visar vi hur bråken 13\frac{1}{3} och 12\frac{1}{2} kan förlängas.

Bråk Förläng med
22 33 44 55 66
13\dfrac 1 3 26\dfrac 2 6 39\dfrac 3 9 412\dfrac 4 {12} 515\dfrac 5 {15} 618\dfrac 6 {18}
12\dfrac 1 2 24\dfrac 2 4 36\dfrac 3 6 48\dfrac 4 {8} 510\dfrac 5 {10} 612\dfrac 6 {12}

Båda bråk kan få nämnarna 66 och 12,12, vilket innebär att detta är två av bråkens gemensamma nämnare. Den minsta gemensamma nämnaren är helt enkelt den minsta av dessa, dvs. 66 i det här fallet. Ibland kan det vara svårt att hitta den minsta gemensamma nämnaren, men man kan alltid skapa en gemensam nämnare för två eller flera bråk, även om det inte är den minsta, genom att förlänga dem med varandras nämnare.