{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Funktionsuttryck

Ett funktionsuttryck är ett sätt att representera en funktion. Det är en omvandlingsregel som med en formel talar om hur funktionsvärdet beror av olika xx-värden. Exempelvis är y=x+3y=x+3 ett funktionsuttryck som med ord kan beskrivas "addera 3."