Funktionsuttryck

Ett funktionsuttryck är ett sätt att visa en funktion. Funktionsuttrycket anger en omvandlingsregel eller formel som talar om hur funktionsvärdet beror av olika xx-värden. Exempelvis är y=x+3 y=x+3 ett funktionsuttryck som med ord kan beskrivas "addera 3 till xx-värdet."