Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Funktionsuttryck

Ett funktionsuttryck är ett sätt att beskriva en funktion. Det anger en omvandlingsregel eller formel som talar om hur funktionsvärdet beror av olika xx-värden. Exempelvis är y=x+3 y=x+3 ett funktionsuttryck som med ord kan beskrivas "addera 3 till xx-värdet."