Formler och formulär

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

I både yrkes- och privatlivet stöter man på olika typer av formulär, föreskrifter och tabeller. Det kan bl.a. vara när man ska deklarera, läsa av en tidtabell eller förstå instruktioner till en hjärtstartare. Samhället förutsätter att man kan tolka sådana typer av dokument så det är bra att vara bekant med dem.
Begrepp

Mallar och formulär

Det finns flera typer av vägledande och instruerande dokument som är bra att förstå hur de ska användas. Här listas några av dessa.

  • Mallar är modeller eller mönster som används för att göra flera likadana kopior av något, t.ex. ett symönster.
  • Formulär är dokument med tomma fält där man fyller i specifik information, exempelvis en ansökan om bostadsbidrag eller att bli blodgivare.
Formulär-bostadsbidrag.svg
  • Tumregler är regler som berättar ungefär hur något är eller ska göras. Exempelvis brukar man säga att ett bra värde på en persons blodtryck vid hjärtats sammandragning (övertryck) är "100100 plus personens ålder".
  • Föreskrifter är bindande regler som beslutats av myndigheter, t.ex. säkerhetsföreskrifter som bl.a. bestämmer vilken skyddsutrustning som ska bäras och hur avfall ska sorteras i en industri.
  • Manualer, eller handböcker, är en slags instruktionsböcker som berättar hur man utför något, t.ex. hur man bygger ihop en IKEA-möbel.
IKEA-ritning.svg
Ibland kan det vara praktiskt att använda mer matematiska omvandlingsregler, så kallade formler, för att lösa ett problem. Det gör man t.ex. när man ska räkna ut volymen av en låda.
Begrepp

Formel

En formel anger ett samband mellan två eller flera variabler och skrivs oftast som en ekvation. Det kan t.ex. röra sig om att beskriva arean av geometriska figurer eller resistansen i en elektrisk krets: A=πr2 och R=UI. A=\pi r^2 \quad \text{ och } \quad R=\dfrac{U}{I}.

Formler kan innehålla en eller flera konstanter (t.ex. π\pi) och sådana representeras ofta av olika symboler, exempelvis grekiska bokstäver.
Uppgift

En flyttfirma har fått i uppdrag att transportera möbler från Kalmar till Lycksele samt från Kalmar till Falun. Använd avståndstabellen nedan för att bestämma hur mycket högre bränslekostnaden kommer att vara mellan Kalmar och Lycksele jämfört med mellan Kalmar och Falun om man vet att flyttfirmans lastbil drar i genomsnitt 0.280.28 liter diesel per km och att 11 liter diesel kostar 1414 kr. Avrunda svaret till närmaste hundratal.

Alla avstånd i tabellen är i km.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
I både yrkes- och privatlivet stöter man på olika typer av formulär, föreskrifter och tabeller. Det kan bl.a. vara när man ska deklarera, läsa av en tidtabell eller förstå instruktioner till en hjärtstartare. Samhället förutsätter att man kan tolka sådana typer av dokument så det är bra att vara bekant med dem.
Begrepp

Mallar och formulär

Det finns flera typer av vägledande och instruerande dokument som är bra att förstå hur de ska användas. Här listas några av dessa.

  • Mallar är modeller eller mönster som används för att göra flera likadana kopior av något, t.ex. ett symönster.
  • Formulär är dokument med tomma fält där man fyller i specifik information, exempelvis en ansökan om bostadsbidrag eller att bli blodgivare.
Formulär-bostadsbidrag.svg
  • Tumregler är regler som berättar ungefär hur något är eller ska göras. Exempelvis brukar man säga att ett bra värde på en persons blodtryck vid hjärtats sammandragning (övertryck) är "100100 plus personens ålder".
  • Föreskrifter är bindande regler som beslutats av myndigheter, t.ex. säkerhetsföreskrifter som bl.a. bestämmer vilken skyddsutrustning som ska bäras och hur avfall ska sorteras i en industri.
  • Manualer, eller handböcker, är en slags instruktionsböcker som berättar hur man utför något, t.ex. hur man bygger ihop en IKEA-möbel.
IKEA-ritning.svg
Ibland kan det vara praktiskt att använda mer matematiska omvandlingsregler, så kallade formler, för att lösa ett problem. Det gör man t.ex. när man ska räkna ut volymen av en låda.
Begrepp

Formel

En formel anger ett samband mellan två eller flera variabler och skrivs oftast som en ekvation. Det kan t.ex. röra sig om att beskriva arean av geometriska figurer eller resistansen i en elektrisk krets: A=πr2 och R=UI. A=\pi r^2 \quad \text{ och } \quad R=\dfrac{U}{I}.

Formler kan innehålla en eller flera konstanter (t.ex. π\pi) och sådana representeras ofta av olika symboler, exempelvis grekiska bokstäver.
Uppgift

En flyttfirma har fått i uppdrag att transportera möbler från Kalmar till Lycksele samt från Kalmar till Falun. Använd avståndstabellen nedan för att bestämma hur mycket högre bränslekostnaden kommer att vara mellan Kalmar och Lycksele jämfört med mellan Kalmar och Falun om man vet att flyttfirmans lastbil drar i genomsnitt 0.280.28 liter diesel per km och att 11 liter diesel kostar 1414 kr. Avrunda svaret till närmaste hundratal.

Alla avstånd i tabellen är i km.

Visa lösning Visa lösning
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}