Felmeddelande på räknare

Om något går fel dyker det upp en ruta på räknaren som visar ett felmeddelande. Beroende på vad som har gått fel visas olika felmeddelanden.

Syntax ERROR

Detta meddelande betyder att man har skrivit in något kommando eller tecken på fel sätt.

Oftast är det ett uttryck som blivit inskrivet på fel sätt, t.ex. på något av fyra följande vis.

Felskrivna uttryck på Casio-räknare
  1. Fel minustecken har använts, t.ex. om minustecknet för subtraktion har använts för att ange ett negativt tal eller tvärtom.
  2. Två räknesätt har skrivits direkt efter varandra.
  3. Det saknas en vänsterparentes.
  4. Man har använt kommatecken istället för decimalpunkt för att skriva decimaltal.

Trycker man på EXIT visas det felaktiga uttrycket igen och markören placeras där räknaren tycker att det har blivit fel.

Ma ERROR

Detta fel får man om man försöker göra en uträkning som inte är matematiskt tillåten. Detta händer till exempel om man försöker dividera med noll, vilket ger ett odefinierat resultat.

Ma Error på Casio-räknare

Man kan också få detta felmeddelande om man försöker räkna ut något som ger ett svar som är för stort för räknaren. T.ex. ger följande uträkning Ma Error.

För stort uttryck på Casio-räknare

Non-Real ERROR

Om beräkningen ger ett icke-reellt svar, t.ex. om man drar roten ur ett negativt tal, får man Non-Real ERROR.

Non-Real Error på Casio-räknare