Faktorträd

Faktorträd är en metod för att primtalsfaktorisera tal. Man börjar med att dela upp talet i två faktorer och fortsätter sedan på samma sätt tills man når ett primtal. Trädet visar ett exempel på hur talet 120 kan primtalsfaktoriseras.

Faktortrad ny.svg

När trädets samtliga grenar mynnat ut i primtal (gröna rutor) är man klar, och talets primtalsfaktorisering är produkten av dessa primtal, dvs. 25322 2\cdot 5\cdot 3\cdot 2 \cdot 2 Det spelar ingen roll i vilken ordning faktoriseringen görs. Man hade lika gärna kunnat börja med faktoriseringen 120=206,120=20 \cdot 6, och ändå få samma primtalsfaktorisering