Faktorisering

Att faktorisera ett tal eller uttryck betyder att man delar upp det i faktorer. Oftast innebär det att man delar upp ett tal i faktorer, t.ex. 30=23530 = 2 \cdot 3 \cdot 5, eller att man delar upp koefficienter och variabler i en variabelterm, t.ex. 4x3=22xxx4x^3 = 2 \cdot 2 \cdot x \cdot x \cdot x. Man kan också mena att man skriver om en summa som en produkt, t.ex. 2+2+2=322 + 2 + 2 = 3 \cdot 2. Ett tal som har faktoriserats så att alla faktorer är primtal sägs ha primtalfaktoriserats.