Förlänga bråk

En pizza är delad i 3 lika stora bitar. Delas dessa bitar på mitten finns det 6 bitar och efter ytterligare en delning finns det 12 bitar. En tredjedel av pizzan kan alltså beskrivas med bråket 13\frac{1}{3} men även med 26\frac{2}{6} och 412\frac {4}{12}.

Förläng med 2

Återställ


När pizzan delas en andra gång har vi förlängt 13\frac{1}{3} till 26\frac{2}{6}. Ett bråk kan alltid förlängas så länge täljare och nämnare multipliceras med samma faktor. Enda undantaget är 0 som ger nolldivision.

ab=akbk \dfrac{a}{b}=\dfrac{a\cdot k}{b\cdot k}

Multipliceras nämnare och täljare med samma faktor förändras alltså inte bråkets värde.