{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
dehaze

Extremvärde

Ett extremvärde för en funktion är funktionsvärdet (dvs. yy-värdet) i en extrempunkt.