mathleaks.se mathleaks.se Startsida kapitel home Startsida Historik history Historik expand_more Community
Community expand_more
menu_open Stäng
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
Expandera meny menu_open home
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Logga in account_circle menu_open
article Artikel
menu_book Lösningar till böcker
school eKurser
question_answer Community
description Uppgiftsblad
calculate Math Solver
arrow_back arrow_forward

talet upptäckte matematikern Leonhard Euler ett samband mellan komplexa tal och talet . Han visade att om man sätter en imaginär exponent, kan man med hjälp av trigonometriska funktioner skriva potensen på följande sätt.

Detta samband kallas Eulers formel. Jämför man högerledet med ett komplext tal på trigonometrisk form, ser man att det enda som skiljer dem åt är absolutbeloppet Genom att multiplicera båda led i Eulers formel med får man ett nytt sätt att representera de komplexa talen.

Detta kompakta sätt att skriva ett komplext tal, kallas exponentiell form och är en typ av polär form eftersom den använder de polära koordinaterna och
fullscreen
Uppgift

Skriv följande tal på exponentiell form.

Visa Lösning
Lösning

För att skriva ett tal på exponentiell form behöver man de polära koordinaterna och dvs. absolutbeloppet och argumentet. Det första talet, är skrivet på trigonometrisk polär form, och då går det att läsa av dessa värden direkt. Absolutbeloppet är och argumentet är vilket vi sätter in i Vi får då För det andra talet, kan vi inte läsa av och direkt i uttrycket, men om vi markerar i det komplexa talplanet kan man göra en grafisk avläsning. Det går även att använda mer generella metoder men i det här fallet är den grafiska metoden enklare.

Absolutbeloppet är avståndet mellan origo och punkten, så Vi ser också att det bildas en rät vinkel mot den positiva -axeln vilket ger argumentet Vi sätter in och i för att få talet på exponentiell form.

Regel

Räkna på exponentiell form

Man multiplicerar och dividerar tal på exponentiell form med samma räkneregler som vid multiplikation och division av tal på trigonometrisk form. Det är dock lättare att motivera reglerna när talen är skrivna på exponentiell form eftersom man då kan utnyttja att de är potenser och använda potenslagarna.

Regel

Multiplikation

Man multiplicerar de komplexa talen och där och är absolutbelopp och och är argument, genom att addera exponenterna och multiplicera koefficienterna. Det som står framför är absolutbeloppet: Argumentet är det som multipliceras med dvs. Man kan alltså se att absolutbeloppen multipliceras och argumenten adderas.

Regel

Division

Vid division av och subtraherar man exponenterna och dividerar koefficienterna. Absolutbeloppet är även nu det som står framför dvs. och argumentet är det som multiplicerats med alltså Absolutbeloppen divideras alltså och argumenten subtraheras.
fullscreen
Uppgift

Beräkna för följande komplexa tal.

Visa Lösning
Lösning
Vi börjar med att bestämma täljaren. Det är multiplikation så absolutbeloppen multipliceras och argumenten adderas.
Nu dividerar vi täljaren med genom att dividera absolutbeloppen och subtrahera argumenten.
Resultatet av beräkningen blir alltså

{{ 'ml-article-textbook-solutions-heading' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-description' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-expert-solutions' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-math-solver-scanner' | message }}

{{ 'ml-article-textbook-solutions-answers-hints-steps' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-heading' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-description' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-interactive' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-chapter-tests' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-exercise-levels' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-rank-stats' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-video-lessons' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-course-theory' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-join-classroom' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-graphing-calculator' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-quiz-games' | message }}

{{ 'ml-article-ecourses-study-together' | message }}

{{ 'ml-article-community-heading' | message }}

{{ 'ml-article-community-description' | message }}

{{ 'ml-article-community-create-and-share-channels' | message }}

{{ 'ml-article-community-share-content-and-challenge' | message }}

{{ 'ml-article-community-cooperate-with-friends' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-heading' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-description' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course1' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course2' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course3' | message }}

{{ 'ml-article-worksheets-course4' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-heading' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-description' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-photo-scan-solve' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-step-by-step' | message }}

{{ 'ml-article-math-solver-graph-math-problem' | message }}