Algebra och icke-linjära ekvationer

Exponenter på bråkform

Teori