Det här är en översatt version av sidan Enpunktsform *Rules*. Översättningen är till 100% färdig och uppdaterad.


Point-Slope Form

In order to describe a straight line, the slope-intercept or general form is used, but if you know the line's gradient (slope) and an arbitrary point (x1,y1)\left(x_1,y_1\right) on the line, you can use the point-slope formula.

yy1=m(xx1)y-y_1 = m(x-x_1)

By using the known coordinates x1x_1 and y1y_1 in the point-slope form, you can rearrange for yy and get the slope-intercept form, y=mx+cy = mx + c.

Derivation

yy1=k(xx1)y-y_1 = k(x-x_1)