Enhet

En används för att ange hur stort något är. Vilken enhet man använder beror på vad som beskrivs. Avståndet mellan två länder anges oftast i längdenheten mil\text{mil} medan mängden mjölk ofta anges med volymenheten liter.