{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Enhet

En används för att ange hur stort något är. Vilken enhet man använder beror på vad som beskrivs. Avståndet mellan två länder anges oftast i längdenheten mil\text{mil} medan mängden mjölk ofta anges med volymenheten liter.