Division med negativa tal

Regeln vid division med negativa tal är att om täljaren och nämnaren har lika tecken ger det ett positivt resultat och om de har olika tecken ger det minus.

Regel

-a-b=ab\dfrac{\text{-} a}{\text{-} b}=\dfrac{a}{b}

Regel

-ab=-ab\dfrac{\text{-} a}{b}=\text{-} \dfrac{a}{b}

Regel

a-b=-ab\dfrac{a}{\text{-} b}=\text{-} \dfrac{a}{b}