Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Division med negativa tal

Regeln vid division med negativa tal är att om täljaren och nämnaren har lika tecken ger det en positiv produkt och om de har olika tecken ger det en negativ produkt.

Regel

-a-b=ab\dfrac{\text{-} a}{\text{-} b}=\dfrac{a}{b}

Regel

-ab=-ab\dfrac{\text{-} a}{b}=\text{-} \dfrac{a}{b}

Regel

a-b=-ab\dfrac{a}{\text{-} b}=\text{-} \dfrac{a}{b}