Division

Division är att dela upp. Om man delar upp 66 äpplen i 33 lika stora högar får man "66 delat på 33" äpplen i varje hög. Talet som delas kallas täljare och talet man delar med kallas nämnare. Resultatet heter kvot. Symbolen för division är ÷\div eller /.

Täljare // Nämnare == Kvot
6 6 // 3 3 = = 2 2