Dividera bråk

När ett bråk divideras med ett annat kan kvoten beräknas genom att invertera bråket i nämnaren och multiplicera istället.

Man kan visa varför regeln fungerar genom att förlänga med nämnarens inverterade bråk. När vi förlänger blir produkten av bråken i nämnaren 1 vilket innebär att bråkstrecket i mitten kan plockas bort eftersom a1=a\frac{a}{1}=a. Vi visar exemplet 56/32.\frac{5}{6}/\frac{3}{2}.

Dividera brak1.svg