Digitala verktyg - Casio-räknare

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Digitala verktyg

Introduktion till grafräknare

En grafräknare skiljer sig från en vanlig miniräknare bl.a. genom att man kan rita grafer till funktioner på dem och att de har en display där man kan se flera rader med beräkningar, inklusive resultatet av dessa. Det finns flera olika modeller av grafräknare, där TI-82 STATS, TI-84 Plus och Casio fx-7400GII är några av de vanligaste.

Casio fx-7400GII.svg

Här visas nu hur man kommer igång med grafräknaren.

Digitala verktyg

Starta/stäng av räknaren

För att starta grafräknaren trycker man på knappen AC/ON. När man stänger av den måste man först trycka på SHIFT, och därefter AC/ON. Kommandot som då används är OFF, som står strax ovanför AC/ON-knappen.

Digitala verktyg

Huvudmenyn

När man startar räknaren första gången eller när man trycker på knappen MENU visas huvudmenyn.

Med piltangenterna kan man flytta markören mellan de olika alternativen och sedan välja något med knappen EXE. Det går också att trycka på den siffra som står bredvid alternativet man vill välja. Det är främst det första alternativet, RUN, som används, där man kan skriva in uttryck och göra beräkningar.

Digitala verktyg

Funktionsmenyer

I vissa fall visas en meny längst ner på skärmen med upp till sex alternativ.

Funktionsmeny på casio-räknare
För att välja något av dessa menyalternativ trycker man på den funktionsknapp (F1, F2, F3, osv.) som sitter under alternativet. I vissa fall finns det fler än sex alternativ i menyn och då blir det sjätte en pil som gör att det visas fler alternativ om man väljer den. Vita alternativ är oftast kommandon som kan köras medan svarta alternativ leder till undermenyer. För att komma tillbaka till en tidigare meny eller stänga menyn helt trycker man på EXIT.

{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
Digitala verktyg

Introduktion till grafräknare

En grafräknare skiljer sig från en vanlig miniräknare bl.a. genom att man kan rita grafer till funktioner på dem och att de har en display där man kan se flera rader med beräkningar, inklusive resultatet av dessa. Det finns flera olika modeller av grafräknare, där TI-82 STATS, TI-84 Plus och Casio fx-7400GII är några av de vanligaste.

Casio fx-7400GII.svg

Här visas nu hur man kommer igång med grafräknaren.

Digitala verktyg

Starta/stäng av räknaren

För att starta grafräknaren trycker man på knappen AC/ON. När man stänger av den måste man först trycka på SHIFT, och därefter AC/ON. Kommandot som då används är OFF, som står strax ovanför AC/ON-knappen.

Digitala verktyg

Huvudmenyn

När man startar räknaren första gången eller när man trycker på knappen MENU visas huvudmenyn.

Med piltangenterna kan man flytta markören mellan de olika alternativen och sedan välja något med knappen EXE. Det går också att trycka på den siffra som står bredvid alternativet man vill välja. Det är främst det första alternativet, RUN, som används, där man kan skriva in uttryck och göra beräkningar.

Digitala verktyg

Funktionsmenyer

I vissa fall visas en meny längst ner på skärmen med upp till sex alternativ.

Funktionsmeny på casio-räknare
För att välja något av dessa menyalternativ trycker man på den funktionsknapp (F1, F2, F3, osv.) som sitter under alternativet. I vissa fall finns det fler än sex alternativ i menyn och då blir det sjätte en pil som gör att det visas fler alternativ om man väljer den. Vita alternativ är oftast kommandon som kan köras medan svarta alternativ leder till undermenyer. För att komma tillbaka till en tidigare meny eller stänga menyn helt trycker man på EXIT.
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}